" O şcoală care îţi deschide lumea "

Prima pagina

BUN VENIT PE SITE-UL LICEULUI TEHNOLOGIC IERNUT

 

 

      " Nici o şcoală nu se va putea numi scoală a adevărului, atâta timp cât porţile ei rămân închise.

       Pentru noi, europenii, şcoala înseamnă o doctrină deschisă;   niciodată o castă de nepătruns" 

                                                                            EUGENIO D'ORS

 

 


 MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

 

Liceul tehnologic Iernut va deveni până în anul 2013 unul dintre cele mai puternice licee tehnologice  din zonă, o şcoală ce va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi specializare în domeniile de interes ale comunităţii locale, pentru cei care doresc a fi competitivi pe piaţa muncii sau în învăţământul superior.

 

Activităţile Liceului tehnologic Iernut se derulează într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate şi au în vedere:

· resursele locale pentru instruire (baza materială a şcolii, colaborarea cu agenţii economici); 

· cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă; 

· lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea competenţelor cheie, alături de competenţele personale şi cele sociale (comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi spiritul anteprenorial);

· dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare;

·  promovarea valorilor democratice care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.